Siedziba naszej firmy znajduję się w Rypinie przy ulicy Dojazdowej 6


Kocioł ECO PLUS z podajnikiem ślimakowym


Przeznaczenie kotła:

Kotły typu ECO PLUS są automatycznymi kotłami dwupaleniskowymi. Wyposażone są w żeliwny ślimakowy podajnik retortowy pozwalający spalać eko-groszek, miał węglowy, i inne paliwa np. pellet, zboże.

Rodzaj paliwa:

Węgiel kamienny
Eko-groszek
DrewnoOKRES GWARANCJI 6lat OD DATY ZAKUPU NA PRZECIEKI KOTŁA.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA KOTŁA DO POTRZEB KLIENTA!


Opis:

Kotły typu ECO PLUS są automatycznymi kotłami dwupaleniskowymi. Wyposażone są w żeliwny ślimakowy podajnik retortowy pozwalający spalać eko-groszek, miał węglowy, i inne paliwa np. pellet, zboże. Zastosowanie automatycznego układu podawania paliwa oraz zaawansowanego sterowania elektronicznego sprawa, że komfort użytkowania jest porównywalny z kotłami oplanymi paliwami płynnymi.

Najważniejszą zaletą oprócz niemalże bezobsługowej pracy jest dodatkowe palenisko w formie rusztu wodnego (dodatkowy odbiór ciepło). Pozwala ono na spalanie np. drewna, węgla kamiennego bez konieczności wygaszania paleniska retortowego. Automatyka kotła pozwala na wyłączenie podajnika i spalenie na ruszcie z wykorzystaniem nadmuchu przy działających wszystkich podzespołach regulacji instalacji grzewczej. Produkowane są o mocach 15-75kW.

Charakterystyczną cechą kotłów ECO PLUS jest ich niska emisja szkodliwych związków dzięki bezdymnemu spalaniu opału. Kotły serii ECO PLUS mogą pracować w trybie zimowym i letnim. W trybie zimowym wykorzystują pełną moc. W trybie letnim ogrzewają tylko zbiornik ciepłej wody użytkowej(bojler). Tryb letni cechuję się bardzo małym zużyciem opału.

Kotły te opcjonalnie mogą zostać wyposażone w wewnętrzną wężownice schładzającą i pracować w układzie zamkniętym instalacji centralnego ogrzewania według normy PN-EN 12828.
Korpus kotła wykonany został z blachy o grubości 6mm gatunek P265GH.

Sprawność kotła powyżej 84%!

Specyfikacja techniczna:

Wyszczególnienie kW 15 20 25 30 35 40 50 75
Powierzchnia grzewcza m2 1,2 1,5 2 2,5 3 4 4,8 7,5
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń* m2 do 100 do 150 do 200 do 250 do 300 do 350 400-500 500-700
Pojemność zbiornika paliwa** kg ~130 ~130 ~140 ~160 ~160 ~200 ~230 ~230
Optymalna sprawność cieplna % powyżej 87
Paliwo Węgiel kamienny asortymentu groszek energetyczny 31.2 o granulacie
5­-25mm o niskim pęcznieniu wilgotności 15% zawartość miału do 10% i popiołu 4­-8% oraz temperatury stapiania popiołu powyżej 1150 °C. Zawartość części lotnych 28-­40%
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze bar 1,5
Wymagany ciąg spalin Pa 20 23 25 28 29 32 35 40
Temperatura wody na zasilaniu max. ºC 90
Masa kotła kg 360 390 410 450 480 520 580 700
Pojemność wodna kotła L 60 65 72 85 95 100 110 140
Przekrój komina cm x cm 15/15 18/17 18/17 18/17 18/18 20/20 20/20 20/20
Przekrój komina Ø mm 160 180 180 180 180 200 200 200
Minimalna wysokość komina m 6 6 6 7 7 8 8 8
Średnica zasilania i powrotu Dn mm 1 1/2"
Średnica czopucha mm 160 160 160 160 180 180 180 200
Maksymalny pobór mocy W 275 275 275 275 275 275 275 280
Wysokość do dolnej
krawędzi
czopucha /czopuch
poziomo/
mm 1580/1420 1720/1420 1720/1420 1750/1430 1750/1430 1800/1450 1590/1910 1650/2100
Szerokość zestawu mm 1050 1050 1100 1250 1270 1390 1410 1500
Wysokość całkowita mm 1500 1660 1680 1680 1680 1680 1760 1950
Głębokość całkowita mm 570 570 660 640 700 700 740 800
Wysokość do osi komina mm 1650 1800 1800 1800 1800 1800 1920 2200
Szerokość kotła mm 460 460 490 510 520 630 630 760
Kocioł ECO PLUS - instrukcja


Uruchomienie
Przed uruchomieniem kotła należy sprawdzić:
 • stan napełnienia wodą instalacji
 • stan połączeń elektrycznych
 • zabrudzenie wymiennika(w razie potrzeby oczyścić)
 • zawartość popiołu w popielniku, jeżeli poziom jesy wyższy niż 10cm usunąć
 • kompletność wyposażenia kotła
 • stan palnika retorowego
 • pozycje deflektora(żeliwny krążek wiszący nad palnikiem)
 • stan techniczny urządzeń zabezpieczających, termometrów i manometrów
 • zapoznać się z instrukcją obsługi regulatora
 • ładowanie kotła paliwem, czyszczenie wymiennika oraz usuwanie popiołu można
  przeprowadzić wyłącznie przy wyłączonym kotle

Rozpalanie kotła

Napełnić zasobnik paliwem, otworzyć drzwi paleniskowe, włączyć silnik podajnika do czasu, aż w palniku retorowym pojawi się węgiel do poziomu otworów powietrznych. Na węglu położyć papier i kawałki drewna, podpalić. Jeżeli drewno dobrze się rozpali (ok. 3min) obsypać je węglem. Włączyć wentylator, odczekać 5min, aż węgiel zacznie się stabilnie żarzyć. Po utwierdzeniu się, że żar jest stabilny przełączyć na pracę automatyczną, ustawić żądaną temperaturę. Automatyczna praca układu polega na takim sterowaniu i wentylacji aby utrzymać daną temperaturę.

W trakcie długich okresów postoju podajnika(praca z małym obciążeniem) włączony jest okresowo wentylator i podajnik dla podtrzymania palenia(parametr regulatora). Okres podtrzymania zależy od rodzaju węgla i jest dobierany przez serwis.

Uzupełnienie paliwa

Uzupełnienie paliwa odbywa się raz na kilka dni, należy dbać aby nie zabrakło paliwa, unika się wówczas konieczności powtórnego rozpalania kotła. Poziom paliwa w zasobniku powienien być wyższy niż 30cm, pozwala to uniknąc zawieszenia paliwa oraz pylenia zasobnika. Przy napełnianiu zasobnika, kocioł wyłączyć wyłącznikiem głównym. Po napełnieniu oczyścić krawędzie zasobnika i szczelnie zamknąć pokrywę.\

Awaryjne zatrzymanie kotła

W wypadku konieczności natychmiastowego zatrzymania kotła należy:

 • wyłączyć sterowanie
 • usunąć żar z retory
 • otworzyć wszystkie drzwiczki w kotle