Siedziba naszej firmy znajduję się w Rypinie przy ulicy Dojazdowej 6


Retorty
Opis:

Automatyczny Zespół Podawania Paliwa wraz ze zbiornikiem opału, wentylatorem oraz regulatorem mikroprocesorowym, tworzy system magazynowania, automatycznego podawania opału do palnika oraz prowadzi jak najbardziej ekonomiczny proces spalania w systemie ciągłym. Transport opału ze zbiornika do palnika retortowego odbywa się tutaj za pomocą podajnika ślimakowego. Opał zostaje wypchnięty na ruszt paleniska poprzez umieszczony na środku rusztu tygiel. Paliwo przesuwane przez ślimak rozsypuje się równomiernie w tyglu, następnie na ruszcie dopalającym, tworząc kopiec opału podzielony na strefy spalania. Powietrze potrzebne do procesu spalania dostarczane jest poprzez wentylator podmuchowy. Ilość obrotów ślimaka może być zmieniana poprzez sterownik mikroprocesorowy w zależności od zmian wydajności cieplnej kotła. Do ilości obrotów ślimaka jest potrzebna odpowiednia ilość powietrza. Opał, który wolnym ruchem wydostaje się z tygla przechodzi przez wszystkie fazy spalania, tj. suszenie i podgrzewanie opału, wydzielanie części lotnych, palenie się koksu, redukcja tlenu, wypalanie się węgla z żużlu. W celu uniknięcia awarii i przestojów w procesie spalania należy stosować paliwo starannie przesortowane, najlepiej płukane, o uziarnieniu do 25mm, w przeciwnym wypadku mogą zachodzić sytuacje częstego zrywania zawleczki lub wpustu śruby pociągowej. Zasadnicza przyczyna zerwania zabezpieczeń (zawleczka bądź wpust) to zbyt niejednorodna ziarnistość stosowanego przez użytkownika opału oraz jego wszelakie zanieczyszczenia. Paliwo o ziarnistości powyżej 25mm może być przyczyna zerwania zabezpieczeń w postaci zawleczki lub wpustu, taka awaria może być spowodowana również zawartymi w paliwie zanieczyszczeniami, w szczególności:
  • metale: druty, gwoździe, śruby itp.
  • kawałki drewna, kamienie, tkaniny itp.


Zespół podający przeznaczony jest do montażu w wymiennikach o sprawności powyżej 75% są to najczęściej kotły centralnego ogrzewania.