Siedziba naszej firmy znajduję się w Rypinie przy ulicy Dojazdowej 6


UKS uniwersalny kocioł węglowy


Przeznaczenie kotła:

Kotły przeznaczone są do ogrzewania oraz wytwarzania ciepłej wody w budynkach mieszkalnych, użytkowych. Przystosowanie do palenia drewnem , węglem kamiennym i miałem węglowym. Stałopalność od 12 do 24 godzin.

Rodzaj paliwa:

Węgiel kamienny
Miał węglowy
DrewnoOKRES GWARANCJI 6lat OD DATY ZAKUPU NA PRZECIEKI KOTŁA.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA KOTŁA DO POTRZEB KLIENTA!Opis:

Kocioł wykonany jest z wysokiej jakości stali spawalnej o grubości 6mm i 3mm. Komora paleniskowa i wszystkie elementy grzewcze wykonane zostały z blachy o grubości 6mm.
Możliwość zastosowania mikroprocesorowego sterownika wraz z dmuchawą pozwala na ułatwienie użytkownikowi obsługi oraz poprawę efektywności i ekonomii spalania. Odpowiednio duże drzwiczki załadunkowe pozwalają na łatwy załadunek wszelkiego typu paliwa. Kolejnym atutem jest sporych rozmiarów komora załadunkowa, która gwarantuje stałopalnośc kotła do średnio 24 godzin.

Sprawność kotła powyżej 84%!

Specyfikacja techniczna:

Wyszczególnienie/typ kotła J.m. 10 12 15 20 25 30 35 40 45
Zakres regulacji mocy % od 30 do 100
Wielkość kotła m2 0,8 1,0 1,3 1,7 1,9 2,5 2,8 3,2 4,0
Powierzchnia
ogrzewanych
pomieszczeń
m2 do 70 do 90 do 120 do 150 do 200 do 250 do 300 do 350 do 400
Jednorazowy zasyp
paliwa
kg 18 22 25 32 41 49 55 60 65
Optymalna sprawność
cieplna
% od 84,4 do 85,6
Max. dopuszczalne
ciśnienie robocze
bar 1,5
Paliwo podstawowe węgiel sortyment groszek, orzech, miał
Zużycie paliwa przy
obciążeniu znamionowym
kg/h 2,5 2,7 3,1 3,9 5,1 6,1 7,9 8,2 10,9
Wymagany ciąg spalin Pa 15 15 15 15 22 22 30 32 38
Temperatura wody
na zasilaniu max
º C 65 - 90
Masa kotła ** kg 180 195 210 250 280 325 330 380 400
Pojemność wodna kotła dm3 40 45 55 70 90 98 105 120 125
Przekrój komina cm x cm 15/15 15/15 18/17 18/17 18/17 18/17 18/17 18/18 18/18
Przekrój komina Ø mm 160 160 160 160 160 180 180 200 200
Minimalna wysokość komina m 5,5 6 6 7 7 7 8 8
Szerokość całkowita mm 420 420 450 470 520 550 570 620 620
Głębokość całkowita mm 780 780 780 930 960 1000 1050 1100 1150
Wysokość całkowita mm 1070 1120 1200 1250 1250 1270 1300 1300 1300
Średnica zasilania
i powrotu Dn
mm G1 1/2 " G2 "
Średnica czopucha mm 130 130 150 150 160 160 180 180 180
Wysokość do dolnej
krawędzi czopucha
mm 810 860 900 950 950 980 1000 1000 1000
Wymiary komory
zasypowej oraz
otworu zasypowego
szerokość głęb. 300
szer. 250
wys. 280
250/150
głęb. 310
szer. 260
wys. 330
260/160
głęb. 340
szer. 290
wys. 360
290/170
głęb. 420
szer. 310
wys. 400
310/200
głęb. 440
szer. 360
wys. 400
360/200
głęb. 490
szer. 390
wys. 400
390/200
głęb. 540
szer. 410
wys. 420
410/200
głęb. 600
szer. 440
wys. 420
440/200
głęb. 650
szer. 440
wys. 430
440/200
Wysokość do osi komina mm 890 940 990 1090 1040 1040 1070 1070 1070
UKS kocioł węglowy - instrukcja


Rozruch kotła
Praca kotła - tryb górnego spalania
 • wsypać paliwo do komory paleniskowej
 • włączyć sterownik przyciskiem sieciowym znajdującym się z boku sterownika
 • na paliwo położyć papier, suche rozdrobnione drewno(może być podpałka) i podpalić
 • po zapaleniu się węgla przechodzimy w tryb pracy automatycznej wciskając przycisk "START"

Praca kotła - tryb dolnego spalania
 • nasz ruszt wodny położyć papier, suche rozdrobnione drewno
 • wsypać paliwo do komory paleniskowej i podpalić podpałkę leżącą na ruszcie
 • włączyć sterownik przyciskiem sieciowym znajdującym z boku sterownika
 • po zapaleniu się węgla przechodzimy w tryb pracy automatycznej wciskając przycisk "START"
Obsługa kotła

Obsługą kotła powinna zająć się osoba dorosła, która zapoznała się z funkcjami, przeznaczeniem i sposobem
użytkowania kotła.
Do jej podstawowych zadań należą:
 • bieżąca konserwacja kotła(czyszczenie kotła)
 • zadawanie, regulowanie parametrów pracy kotła
 • kontrola stanu kotła - kocioł może być eksploatowany z temperaturą wody do 85º C
 • po zapaleniu się węgla przechodzimy w tryb pracy automatycznej wciskając przycisk "START"

Konserwacja kotła

Do zadań eksploatacyjna-konserwacyjnych należą:
 • usuwanie popiołu - częstotliwość zabiegu jest uzależniona od rodzaju paliwa, ale na tyle często,
  aby popiół nie wysypywał się
 • czyszczenie kotła - usuwanie smoły, popiołu u sadzy z wewnętrznych ścianek kotła za pomocą
  dostarczonych urządzeń do czyszczenia - skrobaka i czyszczaka
  (średnio dwa, trzy razy na tydzień - im więcej tym lepiej)
 • przynajmniej raz na 14 dni należy przeprowadzić kontrole stanu wody grzewczej w kotle
  i całym systemie grzewczym - w przypadku braku uzupełnić
 • po zakończeniu sezonu grzewczego kocioł należy dokładnie wyczyscić a powierzchnię grzewczą
  zakonserwować np. czystym olejem(nie roślinnym).
 • minimalnie dwa razy do roku należy zdemontować sterownik i za pomocą sprężonego powietrza
  przeczyścić wirnik wentylatora(zainstalowanego w sterowniku) w celu usunięcia pyłu
 • kontrolować stan sznura uszczelniającego