Siedziba naszej firmy znajduję się w Rypinie przy ulicy Dojazdowej 6


POLITYKA JAKOŚCI


Główną wytyczną strategii firmy Z.H.P.U "Piece C.O" Tomasz Rejs jest dążenie do osiągnięcia pozycji lidera w branży produkcji kotłów C.O. Chcemy aby nasza marka stała się jeszcze bardziej rozpoznawalna wśród Klientów poszukujących najlepszych urządzeń do ogrzewania. Ten cel zawiera się również w misji firmy, której głównym przesłaniem jest dostarczanie Klientom urządzeń grzewczych funkcjonalnych, użytecznych, wygodnych w eksploatacji, charakteryzujących się wysoką sprawnością cieplną a jednocześnie estetycznych i w przystępnej cenie. Naszą wizją jest zbudowanie zaufania do marki, tak aby zawsze kojarzona była z najwyższą jakością dostępną dla każdego. Nadrzędnym więc celem w zarządzaniu firmą Z.H.P.U "Piece C.O" T.Rejs jest stałe dążenie do podnoszenia jakości oferowanych wyrobów. Wykorzystujemy tu nasze wieloletnie doświadczenie i czerpiemy z najnowszych osiągnięć techniki. W dążeniu do osiągnięcia głównego strategicznego celu firmy wytyczamy sobie ciągle cele określające etapy, które mają nas doprowadzić do osiągnięcia tego celu. Doceniamy również dbałość o środowisko. Staramy się, aby konstrukcje naszych urządzeń grzewczych były ekologiczne i spełniały wymagania związane z ochroną środowiska. Stąd nasze zainteresowanie i zaangażowanie w ideę wykorzystania paliw odnawialnych. Ciągle więc doskonalimy nasze urządzenia przystosowane do spalania biomasy. W procesach produkcyjnych staramy się również wykorzystywać zasoby nie stanowiące zagrożenia dla środowiska. Podążając w kierunku osiągnięcia najwyższej jakości produktów firma podejmuje liczne działania. Są to :
 • systematyczne poznawanie wymagań Klientów
 • badanie poziomu satysfakcji Klientów
 • doskonalenie rozwiązań konstrukcyjnych i procesów technologicznych wykorzystywanych w produkcji kotłów
 • doskonalenie jakości i technologii produktów w powiązaniu z dbałością o ekologię
 • ciągłe i uważne śledzenie zmieniających się uwarunkowań na rynku paliw
 • obserwacja rynku związanego z energią odnawialną
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników
 • ciągłe doskonalenie wewnętrznych systemów kontroli jakości
 • obsługa serwisowa wynikająca z gwarancji udzielanej na nasze wyroby
 • udzielanie rzeczowej i wyczerpującej informacji o zasadach eksploatacji naszych wyrobów
 • realizowanie przez każdego pracownika zadań wyznaczonych przez System Zarządzania Jakością
 • staranny dobór uznanych i zaufanych Dostawców na zasadach wzajemnej współpracy