Skip to content

Polityka jakości

rejs

Główną wytyczną strategii firmy Z.P.H.U. \”Piece C.O\” Tomasz Rejs jest dążenie do osiągnięcia pozycji lidera w branży produkcji kotłów C.O. Chcemy aby nasza marka stała się jeszcze bardziej rozpoznawalna wśród Klientów poszukujących najlepszych urządzeń do ogrzewania. Ten cel zawiera się również w misji firmy, której głównym przesłaniem jest dostarczanie Klientom urządzeń grzewczych funkcjonalnych, użytecznych, wygodnych w eksploatacji, charakteryzujących się wysoką sprawnością cieplną a jednocześnie estetycznych i w przystępnej cenie. Naszą wizją jest zbudowanie zaufania do marki, tak aby zawsze kojarzona była z najwyższą jakością dostępną dla każdego. 

Nadrzędnym więc celem w zarządzaniu firmą Z.P.H.U. \”Piece C.O\” T.Rejs jest stałe dążenie do podnoszenia jakości oferowanych wyrobów. Wykorzystujemy tu nasze wieloletnie doświadczenie i czerpiemy z najnowszych osiągnięć techniki. W dążeniu do osiągnięcia głównego strategicznego celu firmy wytyczamy sobie ciągle cele określające etapy, które mają nas doprowadzić do osiągnięcia tego celu. Doceniamy również dbałość o środowisko. Staramy się, aby konstrukcje naszych urządzeń grzewczych były ekologiczne i spełniały wymagania związane z ochroną środowiska. Stąd nasze zainteresowanie i zaangażowanie w ideę wykorzystania paliw odnawialnych. Ciągle więc doskonalimy nasze urządzenia przystosowane do spalania biomasy. W procesach produkcyjnych staramy się również wykorzystywać zasoby nie stanowiące zagrożenia dla środowiska.
Podążając w kierunku osiągnięcia najwyższej jakości produktów firma podejmuje liczne działania. Są to :

systematyczne poznawanie wymagań Klientów
badanie poziomu satysfakcji Klientów
doskonalenie rozwiązań konstrukcyjnych i procesów technologicznych wykorzystywanych w produkcji kotłów
doskonalenie jakości i technologii produktów w powiązaniu z dbałością o ekologię
ciągłe i uważne śledzenie zmieniających się uwarunkowań na rynku paliw
obserwacja rynku związanego z energią odnawialną
systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników
ciągłe doskonalenie wewnętrznych systemów kontroli jakości
obsługa serwisowa wynikająca z gwarancji udzielanej na nasze wyroby
udzielanie rzeczowej i wyczerpującej informacji o zasadach eksploatacji naszych wyrobów
realizowanie przez każdego pracownika zadań wyznaczonych przez System Zarządzania Jakością
staranny dobór uznanych i zaufanych Dostawców na zasadach wzajemnej współpracy